Showroom

MILAN

Women/Men
Fall/Winter 2022
17.01.-28.01.2022

Men
Fall/Winter 2022
14.01.-28.01.2022

Women/Men
Pre Fall 2022
14.01.-23.01.2022

Women
Fall/Winter 2022
17.02. – 17.03.2022

PARIS

Women/Men
Fall/Winter 2022
21.01.-28.01.2022